DESENVOLUPAMENT I CONSULTORIA

Anglatècnic disposa ja d’una àmplia experiència en el sector Broadcast i la posa a disposició del client per assessorar-lo en possibles projectes. També realitza el manteniment dels projectes desenvolupats, solucionant els problemes tècnics que se puguin presentar i realitzar canvis per a esdeveniments puntuals.

Algunes tasques de Consultoria i Manteniment:

 • Ens encarreguem d’instal·lar l’equipament necessari als operadors de cadenes de televisió que treballin de forma remota.
 • Cada any Anglatècnic es troba a la “Festa Club Super 3” amb la finalitat de poder solucionar qualsevol incidència del directe.
 • Ens encarreguem de realitzar les instal·lacions de productes d’empreses del sector Broadcast pels clients d’aquestes últimes.
 • Ens encarreguem del manteniment dels projectes que hem desenvolupat i altres en les cadenes de televisió.

 

Fingertext: Accessibility Broadcast Applications

A Anglatècnic posem els nostres coneixements i experiència en matèria de programació Internet i les seves tecnologies relacionades a la disposició del client per l’assessorament, disseny i desenvolupament d’aplicacions web. En aquestes aplicacions aprofitem el potencial que ens ofereix les tecnologies disponibles per a realitzar entorns d’administració que permeten la introducció de continguts mitjançant un simple navegador web i amb la protecció SSL necessària en el tractament de dades delicades.

web_apps Alguns dels projectes que hem realitzat:

 • Portal web dinàmic desenvolupat per a la prestigiosa empresa de cosmètics Natura Bissé. Anglatècnic va desenvolupar un entorn d’administració web en el qual s’introdueixen els continguts per a la base de dades (productes, imatges, flash , etc.),va desenvolupar el portal amb pàgines dinàmiques generades a partir de les dades de la base de dades, i va desenvolupar la gestió de les consultes dels usuaris (tot emmagatzemat en la base de dades: consulta, resposta, data, persona, etc.).
 • Versió web d’una coneguda revista del sector audiovisual Vídeo Popular. La web és totalment dinàmica. Els articles de la revista, així com les novetats i la gestió de les subscripcions, les peticions de més informació, la facturació, les newsletters , etc. són introduïts i gestionats mitjançant un entorn d’administració SSL protegit mitjançant nom d’ usuari i contrasenya.
 • Entorn de Desenvolupament de Cursos destinats a entitats financeres per a la consultoria Learning Works. Des de l’ Entorn es creen de forma àgil els diferents cursos basats en passos a superar pel mateix alumne. Els passos emulen l’ operació diària de l’alumne en el seu lloc de treball (els softwares i els materiales) a fi de que l’ alumne aprengui practicant junt amb un professor virtual mitjançant ajudes associades a cada pas.
 • Portal educatiu Mediamentor multi-idioma en el que mitjançant un entorn d’administració web es pot gestionar el contingut, idiomes, backups , subscripcions, etc.
 • Plataforma Proteo per a la realització de cursos mitjançant pàgines web dinàmiques connectades a una base de dades. Consta d’un portal amb diferents seccions entre les que es troba el curs en sí, FAQ’s, fòrums i una demostració del curs. També s’inclouen dos entorns d’administració. El primer es per administrar el portal i les seves seccions. El segon es per a crear la estructura del curs i afegir continguts i exercicis. Els exercicis estan realitzats en plug – ins FLASH. Els continguts dels exercicis i les respostes correctes, així com els resultats, s’emmagatzemen en una base de dades i es comuniquen amb ella mitjançant XML.
 • Publicació de continguts meteorològics en terminals mòbils WAP. Creació de pàgines WML interactives en les quals l’usuari pot consultar l’estat del temps en qualsevol zona d’ Espanya. Les pàgines se generen dinàmicament a partir de fitxers XML que són transformats a pàgines WML mitjançant tecnologia XSL.

Anglatècnic està involucrat en diferents projectes de gestió y publicació de Video onDemand y Live a Internet.
live_video2

Vídeo Live

 • oferim Servidor d’Streaming per emetre video Live del client
 • desenvolupem eines web per tal de veure i catalogar els continguts a Internet.
 • desenvolupem Panells de Control a mida per gestionar les metadades i les publicacions dels vídeos Live.
 • permetem que el client activi/desactivi el vídeo Live i pugui afegeix titulacions en temps real.
 • gestionem la publicació de podCast.

Vídeo ondemandonDemand

 • realitzem connexió a sistemes de Producció de Vídeo del client per tal de recollir i transcodificar els continguts al format que necesitem a Internet.
 • desenvolupem eines web per tal de veure i catalogar els continguts a Internet.
 • desenvolupem Panells de Control a mida per gestionar les metadades i les publicacions dels vídeos onDemand.
 • gestionem la publicació de podCast.

Anglatècnic utilitza xarxes IP (Internet/Intranet) com medis per a la realització de projectes amb la finalitat de resoldre les necessitats dels nostres clients. En els nostres projectes utilitzem tecnologies estàndard (XML-RPC, SOAP, JSON, Websockets etc.) sobre xarxes IP (VPNs, etc.) per a enllaçar sistemes distribuïts i heterogenis.

engineering_internetAlguns dels projectes que hem realitzat:

 • Desenvolupament d’un sistema distribuït de e-learning per a Creade. Consisteix en el curs per als candidats (poden també consultar el seu progrés), un entorn per a la introducció de continguts (lliçons i exercicis), i un altre entorn pel seguiment dels alumnes per part dels consultors assignats (exercicis realitzats, continguts consultats, temps empleat, enviament d’informes en format PDF, etc.).
 • Sistema de gestió de les visites dels comercials d’Esbelt als seus clients. Es tracta d’un entorn web realitzat amb pàgines dinàmiques, multi-idioma i protegit per nom d’usuari i contrasenya en el qual els comercials introdueixen les dades de les visites realitzades als clients. Els administradors poden calcular les despeses en dietes dels comercials, supervisar i/o modificar dades, introduir nous clients, generar informes en format PDF, etc.
 • Sistema de gestió dels diferents processos d’una empresa: assistents per a la generació d’ofertes, seguiment de les comandes, control de les hores, costos, facturació. Tot amb un accés restringit depenent dels permisos de cada treballador amb connexió als altres sistemes de la empresa (Navision, etc.).
 • Publicació de documents interns de la empresa. Generació automàtica de catàlegs PDF a mida.

Digital Signage és un sistema de distribució de continguts audiovisuals que permet gestionar i programar les emissions d’una sèrie de terminals (Players distribuïts). Característiques principals:signature Mitjançant una interfície clara i accessible, el sistema permetrà:

 • accés restringit en funció dels permisos per gestionar continguts, escaletes i Players.
 • introduir continguts audiovisuals.
 • crear escaletes d’emissions.
 • previsualitzar continguts i escaletes.
 • planificar que s’emet en els Players o agrupacions de Players.
 • veure l’estat de las transferències.
 • veure de forma ràpida i visual la programació dels Players.
 • veure l’estat del sistema i dels Players.

A Anglatècnic tenim també una àmplia experiència en el disseny i desenvolupament de diferents aplicacions en tot tipus d’entorns Windows i Linux. Assessorem als nostres clients segons les seves necessitats i desenvolupem solucions a mida.

Si vostè disposa de qualsevol informació (provinent de port sèrie, de fitxers, de paquets IP o de qualsevol altra font), Anglatècnic li pot crear un sistema complet i totalment independent per a recollir, tractar i publicar dades, el funcionament del qual no interferirà en la seva estructura actual.

Alguns dels projectes que hem realitzat:software_engineering

 • Sistema d’alarmes d’equips industrials, gestiona i monitoritza un o varis equips amb el protocol de control industrial MODBUS. S’utilitza la arquitectura client-servidor, de manera que el Servidor es l’únic equip que es comunica amb els equips industrials: recull les dades obtingudes pels equips industrials, les processa i les subministra als seus clients.
 • Implantació de servidors NTP ( Network Time Protocol, RFC-1305) per a la sincronització de l’hora dels equips de les Emissores de Televisió. Aquests servidors obtenen l’hora a través d’una central horària Wharton. A més a més s’ha desenvolupat un software client que s’instal·la en els diversos equips per a sincronització i monitorització del servei.
 • Automatismes per a la publicació a Internet, al Teletext i a Interactius de l’estat dels vols en els aeroports en temps real, publicació de la borsa amb 5 minuts de retard segons normal, publicació de resultats electorals durant l’escrutini en temps real, etc. Mitjançant applets Java es representen gràficament els resultats a Internet.