FINGERTEXT

(ACCESSIBILITAT I DADES EN TV)

FingerText és un sistema modular per a la producció i catalogació de continguts amb el seu corresponent Broadcast al senyal de DVB, permetent a les cadenes de TV oferir serveis d’accessibilitat com subtitulació, audiodescripció i llengua de signes als seus programes, així com enviar continguts a la seva audiència com teletext i aplicacions HbbTV.
Anglatècnic pot desenvolupar software fet a mida per als seus clients per tal d’automatitzar la publicació de Teletext per fer possible uns costos de manteniment i producció baixos. Això significa que la inversió s’amortitza des de gairebé el primer dia.
A més a més de senyalitzar l’HbbTV al DVB, Anglatècnic té experiència desenvolupant aplicacions HbbTV com la llançadora del botó vermell, previsió del temps geolocalitzada, recepció de llengua de signes i altres, així que pot complementar el servei desenvolupant aplicacions HbbTV fetes a mida.
FingerText s’adapta tant a les necessitats de les televisions petites amb pressupostos limitats, com a grans organitzacions de TV que requereixen sistemes d’altes prestacions.

Producció

L’Editor de Subtitulació Diferida és un Software que permet crear les subtitulacions segons la norma UNE espanyola de subtitulació per persones sordes i persones amb discapacitat auditiva (subtitulació que s’emet mitjançant Teletext o subtitulació DVB).

offline_editorCaracterístiques principals:

 • Utilització i control (play, pausa, rebobinar, frame a frame) de fitxers de vídeo digital (mjpeg, dv, wmv, …) amb relació d’aspecte 4:3 o panoràmic 16:9.
 • Permet treballar amb fitxers de video digital de diferent ratio d’imatges per segon (per exemple 25fps, 24 fps, 30 fps, …)
 • Edició ràpida dels codis de temps (TC), el programa es capaç d’indicar els TCs dels frames del fitxer de video (en el cas de que el fitxer comenci per un determinat TC es necesari una calibració prèvia ).
 • Visualització gràfica de l’àudio del programa. Permet veure fàcilment a on es pot inserir el subtítol.
 • Visualització gràfica de la dificultat de lectura d’un subtítol introduït d’acord amb les configuracions del programa.
 • Possibilitat de posar varis subtítols en una mateixa pantalla i en qualsevol posició d’aquesta.
 • Introdueix el concepte de personatges per a distingir els subtítols entre els diferents oradors que intervenen en el programa que s’està subtitulant. Les característiques d’aquests personatges són altament configurables, i es pot commutar fàcilment entre un i altre.
 • Permet les comandes típiques d’un editor de text i abreviacions de teclat per les operacions més habituals.
 • Navegació senzilla entre els diferents subtítols. Quan estem editant un subtítol tenim en pantalla l’anterior i el següent.
 • Funcions especials de subtitulat com inserir/esborrar/unir/dividir subtítols, incrementar/decrementar la posició o els TCs d’un grup de subtítols, entrada automatica de TCs assosiats al TC introduit, etc.
 • Visualització del resultat tal i com es veuria en un televisor amb Teletext (subtítols introduïts sobre la imatge).
 • Comprovació de la subtitulació (temps correctes, subtítols no vàlids, etc.) abans de poder realitzar la simulació automàtica de la subtitulació.
 • Simulació de la subtitulació de forma automàtica.
 • Permet la lectura i gravació de fitxers de subtiulació “*.STL” (format d’intercanvi de dades de subtitulació UER N19).
 • Importació de fitxers de subtitulació SBT, EBU STL, SRT, DVD, TXT i TTC,
 • Exportació de fitxers de subtitulació SBT, EBU STL, SRT, TXT i TTC.
 • Ajuda completa del programa en català.
Software que permet la subtitulació de programes en directe. Els texts es poden haver editat prèviament, permetent a més connectar-se a un Sistema de Notícies I-NEWS per obtenir automàticament els texts de les notícies. El operador llança els subtítols a l’aire durant la emissió del programa en directes, un a un o al indicar l’enviament automàtic d’una noticia.

Característiques principals:
live_editor

 • “ReParlat” amb un programa de Reconeixement de Veu (compatible amb Dragon) en 3 modes diferents (scroll de paraules, scroll de línies i per bloc) per a poder realitzar subtitulació directa sense textos preparats. Canvi de Personatge per veu.
 • Integració amb sistema d’Estenotípia extern, el qual permet treballar en 3 modes diferents (scroll de paraules, scroll de línies i per bloc) per poder realitzar subtitulació directa sense textos preparats.
 • Captura prèvia dels articles des d’un Sistema de Notícies (per exemple I-News) amb la finalitat de permetre preparar la subtitulació de forma prèvia o en temps real a partir dels textes ja existents a l’Emissora.
 • Visualització de les diferències entre l’actualització de cada text en el Sistema de Notícies i l’anterior actualització del mateix text que hagi estat editada des de l’Editor de Directes. D’aquesta forma només és necessari reeditar les diferències.
 • Segmentació intel·ligent dels texts per crear els subtítols (basat en regles que tenen en compte les diferents parts de les frases).
 • Edició ràpida mitjançant abreviatures introduïdes a la configuració de l’Editor.
 • Canvi de colors, per associar els subtítols a diferents Personatges. Es pot fer de forma prèvia quan es preparen els texts o a partir d’un instant concret (utilitzant tecles ràpides) quan estem a l’Aire.
 • Canvi immediat de la posició dels subtítols allà on l’operador esculli.
 • Possibilitat d’introduir subtítols en directe que no hagin estat preparats.
 • Corrector ortogràfic en el idiomes dels diccionaris instal·lats al MS. Word.
 • Permet les comandes típiques d’un editor normal i moltes altres facilitats específiques que permeten una edició ràpida i senzilla.
 • Envíament automàtic dels subtítols d’una noticia segons la velocitat configurada.
 • Permet enviar la subtitulació simultàniament a varis Equips Transmissors (per exemple Transmissor Teletext/TDT, Transmissor Virtual, Transmissor Canal amb Desconnexió, Intertrans, etc.).
 • Inserció instantània dels subtítols en un o varis canals seleccionats (correspon a un o varis Equips Transmissors) en l’instant que l’operador ho indiqui.
 • Visualització del resultat tal i com se veu en un televisor amb Teletext (subtítols introduïts sobre la imatge).
 • Ajuda completa del programa en català.
 • Opció: MultiIdioma, la qual permet preparar els subtítols en varis idiomes i realitzar l’enviament simultani de subtítols en varis idiomes.

Software que permet les subtitulacions de programes en varis idiomes, entre ells l’àrab (subtitulació que es pot emetre per TDT mitjançant el mòdul TDT de l’equip Transmissor).

multi_subCaracterístiques principals:

 • Elecció de l’idioma de subtitulació (entre ells l’àrab, xinès i hebreu amb les seus respectius alfabets).
 • Utilització i control (play, pausa, rebobinar, frame a frame) de fitxers de vídeo digital (mjpeg, dv, wmv, …).
 • Permet treballar amb fitxers de video digital de diferent ratio d’imatges per segon (per exemple 25fps, 24 fps, 30 fps, …)
 • Edició ràpida dels codis de temps (el programa és capaç de llegir els codis de temps verticals de la pel·lícula que està reproduït el magnetoscopi o els frames del fitxer sincronitzats amb la imatge).
 • Visualització gràfica de l’àudio del programa. Permet veure visualment el lloc on s’han d’inserir els subtítols.
 • Visualització gràfica de la dificultat de lectura de un subtítol introduït d’acord amb les configuracions del programa.
 • Introdueix el concepte de personatges per distingir els subtítols dels diferents oradors que intervenen en el programa que s’està subtitulant. Les característiques d’aquests personatges són altament configurables, i es poden commutar fàcilment entre l’un i l’altre.
 • Permet les comandes típiques d’un editor normal i una navegació senzilla entre els diferents subtítols. Quan estem editant un subtítol tenim en pantalla l’anterior i el seguent.
 • Visualització del resultat tal i com es veurà en un televisor (subtítols mostrats sobre la imatge).
 • Funcions especials de subtitulació, com inserir/eliminar/ajuntar/dividir subtítols, incrementar/decrementar la Pocisió o el Codi de Temps d’un grup de subtítols, entrada automàtica de TCs associada amb el TC entrat anteriorment, etc.
 • Finestra per mostrar una subtitulació de mostra en el cas d’estar traduint.
 • Simulació de la subtitulació de forma automàtica.
 • Comprovació automàtica del subtítol (temps, posicions, subtítols erronis, etc.) abans de realitzar la simulació automàtica.
 • Permet la lectura i gravació de fitxers de subtiulació “*.STL” (format d’intercanvi de dades de subtitulació EBU).
 • Permet importar fitxers en ambdos formats de text: text (.txt i .ttc) i UNICODE (.txt i .ttc).
 • Permet exportar a Subtítols Scenarist: una imatge de cada subtítol i els seus temps són exportats, amb el què pot ésser utilitzat per cremar els subtítols en una fase posterior.
 • Exportació a fitxers de subtitulació SBM, SBT, EBU STL, SRT, TXT, TTC, Final Cut XML, QText, SMIL, Scenarist SST i TTML.
 • Importació de fitxers de subtitulació SBM, SBT, EBU STL, SRT, TXT i TTC.
 • Pot generar un arxiu de vídeo amb els subtítols cremats a les respectives posicions i temps.
 • Programari i ajuda online en Català.

L’Editor de Audiodescripció Fingertext és un software que permet crear les audiodescripcions destinat a les persones amb dificultats visuals (es pot emetre mitjançant el corresponent Equip Transmissor Fingertext en una component d’àudio de la senyal TDT, en una pista de àudio d’un DVD, etc.).

audiodescriptionPremi aquest enllaç per obrir el document on s’expliquen els avantatges de la utilització de l’editor Fingertext per a la creació d’audiodescripcions enfront a la forma tradicional.

Característiques principals:

 • Utilització i control (play, pausa, rebobinar, frame a frame, salt a un frame o segment, etc.) de fitxers de vídeo digital (mjpeg, dv, wmv, …).
 • The editor can work with digital video files with diferent frame rates (i.e. 25fps, 24fps, 30fps, …)
 • Edició ràpida dels codis de temps (el programa és capaç de llegir els frames del fitxer sincronitzats amb la imatge del vídeo que s’està reproduint).
 • Preparació dels texts, comentaris i TCs pels segments d’audiodescripció. Això permet que una persona prepari el guió (texts, comentaris i TCs) i l’altre realitza només la gravació.
 • Permet les comandes típiques d’un editor normal i una navegació senzilla entre els diferents segments d’audiodescripció.
 • Importació i exportació de guion i/o TCs inversos (.txt, .ttc, .sbt, .sbm).
 • Visualització gràfica de la dificultat d’un segment d’audiodescripció (termòmetres) d’acord amb les configuracions del programa.
 • Visualització gràfica de l’àudio del programa (forma d’ona). Permet veure fàcilment a on es pot inserir l’audiodescripció.
 • Indicadors gràfics (barres de color que es van escorçant) per veure quan s’ha de començar la gravació del segment d’audiodescripció (això permet a l’audiodescriptor preparar-se i així començar a l’instant precís) i per veure el temps restant durant la gravació d’un segment segons els TCs corresponents.
 • Indicador gràfic del nivell d’àudio que s’està gravan (VUMeter).
 • Ajust automàtic del nivell d’àudio del segment quan la diferència del seu volum mitjà és poca respect al volum mitjà esperat. Quan la diferència supera un determinat umbral, l’audiodescriptor pot provocar l’ajust automàtic. Quan la diferència és massa gran es requereix tornar a gravar el segment.
 • Possibilitat d’indicar manualment un guany o atenuació al segment gravat.
 • Possibilitat d’indicar una atenuació de l’àudio de programa durant la reproducció d’un segment d’audiodescripció, inclús mantenir l’atenuació durant una ràfega d’audiodescripcions.
 • Àudio del segment mitjançant síntesis de veu o mitjançant gravació d’àudio utilitzant el micròfon connectat a l’ordinador.
 • Posicionament i test de cada segment d’audiodescripció de forma individual.
 • Quan estem gravant un segment d’audiodescripció, se’ns mostra informació de l’anterior i del següent.
 • Comprovació automàtica (temps, posicions, etc.) abans de la simulació automàtica.
 • Simulació de l’audiodescripció de forma automàtica (programa complet o del segment seleccionat amb el corresponent offset previ i posterior).
 • Permet la lectura i gravació de fitxers en format .NAR (format Fingertext on es desa l’àudio de cada segment i l’índex per la sincronia) i en format .ESF (format estàndard equivalent). El fitxer final és molt més petit que la pista d’àudio completa i permet editar els segments individualment.
 • Permet generar una pista d’àudio completa en MP3 o EBU WAV (BWAV) amb o sense mescla amb l’àudio del programa i de l’audiodescripció (en el cas de la mescla, aquesta es realitzarà amb les seves corresponents atenuacions).
 • Permet crear una audiodescripció des d’un fitxer d’àudio BWAV o WAV.
 • Importació de fitxers d’audiodescripció NAR i ESEF, de fitxers d’àudio BWAV, i de fitxers de script TXT.
 • Exportació a fitxers d’audiodescripció NAR, a fitxers d’àudio BWAV, i a fitxers de script TXT, TTC, SBT i SBM
 • Ajuda del programa en català.

L’aplicació Emisor Llengua de Signes permet a una empresa externa a l’emissora de televisió oferir el servei de Llengua de Signes en directe dels programes emesos per l’emissora.

Característiques:

 

 • S’instal·la en un ordinador PC amb Windows de l’empresa que produeix el servei d’interpretació en llengua de signes.
 • Reb el vídeo de l’emissora de televisió a través d’una sintonitzadora TV o una capturadora SDI en una resolució HD o bé a través d’un streaming de baixa latència que prové de l’emissora de televisió (ho anomenem vídeo programa).
 • Reb el vídeo d’una càmera de vídeo (o webcam) de la persona que realitza la interpretació de llengua de signes en una resolució HD (ho anomenem vídeo intèrpret).
 • Es poden configurar diversos dissenys, cada disseny consisteix en la posició i la mida dels vídeos de l’intèrpret i del vídeo programa.
 • Mitjançant uns botons, es pot canviar fàcilment el disseny i es mostra el resultat.
 • Rebutja automàticament l’estat del servei de llengua de signes (Obert/Tancat, En directe/Fora de l’aire, Programa/Publicitat). Requereix una connexió IP amb el Multitransmissor Fingertext del canal corresponent.
 • Es pot canviar manualment l’estat des de l’aplicació.
 • Informa de l’estat perquè l’aplicació “Fingertext – HbbTV Lengua de Signos” conegui la disponibilitat del servei i els dissenys emesos.
 • Mostra un Tally amb l’estat del canal.
 • Es genera un vídeo amb el resultat final segons el disseny seleccionat (amb l’intèrpret i el vídeo antena).
 • Realitza el streaming del vídeo generat al servidor de streaming WOWZA al núvol en format MPEG DASH Live (vídeo h264 i àudio AAC a 2 o 3 Mbps).

 

Software que s’utilitza per a crear i editar les pàgines de Teletext en format PTX sobre qualsevol sistema Windows®.

Editor teletextCaracterístiques principals:

 • Permet utilitzar totes les característiques del Teletext nivell 1.5 propi d’Espanya (atributs, repertoris de caràcters, fasttext, bits de control, etc.). Permet configuracions a nivell pàgina i a nivell subpàgina.
 • Facilitats que permeten una ràpida creació i edició de les pàgines acomplint sempre els requeriments i les restriccions del Teletext d’Espanya.
 • Introdueix el concepte de Zona d’Edició permetent treballar amb zones de la pàgina, editant-les, movent-les, etc. D’aquesta manera es pot editar de forma fàcil sense el perill de modificar caràcters de control i/o caràcters mosaics.
 • Possibilitat de veure la pàgina tal i com la veurem en un televisor equipat amb Teletext o veure la pàgina amb informació extra per a l’edició (per exemple es pot visualitzar els caràcters de control, els quals no es veuen en un televisor equipat amb Teletext).
 • Possibilitat de treballar amb plantilles independitzant d’aquesta manera el contingut del disseny.
 • Possibilitat d’utilitzar màscares protegides amb password que impedeix que l’editor modifiqui determinades zones de la pàgina.
 • Permet crear fonts amb caràcters mosaics. Una vegada creada la font és possible crear títols i altres textos amb caràcters mosaics.
 • Facilitats de dibuix mitjançant utensilis com llapis, goma, etc.

Entorn web basat en plantilles per crear fàcilment aplicacions HbbTV per publicitat i votacions.

Característiques:

 • Plantilles predefinides per crear ràpidament aplicacions de bànners horitzontals, verticals, en forma d’L o de mides configurables.
 • Utilitza la tecnologia Angular.js per previsualitzar immediatament l’aplicació resultant.
 • Possibilitat de dissenyar el ganxo i la publicitat associada amb múltiples pàgines, amb navegació entre elles.
 • L’usuari pot crear votacions per ésser llançades manualment o automàticament durant un programa de televisió en directe.
 • L’aplicació crea automàticament el codi estàtic necessari per publicar directament a la CDN.

Gestió

El Servidor Fingertext s’ocupa de l’emmagatzematge, gestió i administració dels continguts, usuarios i configuracions del sistema. Amb aquest mòdul els continguts admesos són les pàgines de Teletext.

Característiques generals:
page_module

 • Administració del sistema mitjançant web. La entrada al sistema està controlada per password. L’usuari només pot efectuar les operacions que estan permeses en el seu perfil. Cada perfil defineix les carpetes i continguts sobre les que pot actuar i quines operacions pot efectuar sobre las mateixes.
 • La persona amb privilegis d’administrador pot administrar els grups, usuaris i passwords des de qualsevol PC que estigui connectat a la mateixa Xarxa mitjançant un navegador web estàndard. Això permet administrar i gestionar el sistema complet pràcticament des de qualsevol ubicació física que tingui connexió amb el Servidor a través de una xarxa IP.
 • Gestió dels continguts de la base de dades mitjançant web. La persona amb els privilegis corresponents pot gestionar els continguts de la base de dades. Per tant pot moure, copiar, eliminar i/o editar pàgines de Teletext dins de la base de dades.
 • La persona pertanyent al grup d’usuaris amb drets d’aire pot també moure, copiar, modificar, eliminar i/o editar continguts que estiguin a l’aire, és a dir, pàgines que s’emeten al teletext.
 • A la base de dades, a més a més dels continguts que s’estan emetent per l’Equip Transmissor corresponent, poden emmagatzemar-se pàgines en carpetes de suport o compartides amb altres usuaris (Carpeta Personal, Carpeta Compartida, Gacetes, …).
 • Mitjançant el navegador es pot previsualitzar la pàgina de teletext seleccionada. Prement la opció Editar s’obre l’Editor de Pàgines que permet modificar la pàgina corresponent.
 • Tenim a l’esquerra un frame amb tots els Contenidors (Carpetes, Canals Reals, Canals Virtuals, Gacetes Reals, Gacetes Virtuals) que l’usuari pot veure segons els seus privilegis. La persona amb privilegis d’aire també pot veure Canals Reals (on estan les pàgines que s’ estan emetent).
 • El frame central permet veure totes les Pàgines de Teletext i efectuar sobre ells les operacions de copiar, moure, esborrar, etc.
 • En el frame dret hi ha una previsualització exacta de la pàgina seleccionada, així com les seves configuracions (fasttext, bits de control, etc.).
 • El sistema Servidor s’encarrega de notificar a l’Equip Transmissor corresponent els canvis que afecten al seu funcionament mitjançant missatgeria IP (modificació/esborrat/inserció de pàgines).
 • El sistema permet importar fitxers de pàgines de teletext PTX, Polymedia, EP1, TLT i TTX i exportar a fitxers de pagines de teletext PTX.

Amb aquest mòdul s’afegeix al Servidor Fingertext les funcionalitats d’emmagatzemament, gestió i administració de les subtitulacions, tant diferides com de directes.

subtitling_moduleCaracterístiques principals:

 • Gestió en entorn web de les Subtitulacions diferides i directes tant per subtítols Teletext como per subtítols DVB (moure, copiar, eliminar i/o editar).
 • La persona pertanyent al grup d’usuaris amb drets d’aire pot posar en marxa (Play) o parar (Stop) Subtitulacions en els Transmissors de Teletext.
 • Poden emmagatzemar-se les Subtitulacions en carpetes de suport o compartides amb altres usuaris (carpeta personal, carpeta compartida, plantilles…).
 • El frame central permet veure totes les subtitulacions de la carpeta seleccionada (a més d’altres tipus de continguts en funció dels mòduls instal·lats) i efectuar sobre ells les operacions de copiar, moure, esborrar, etc.
 • Al frame dret hi ha una previsualització de la Subtitulació seleccionada, així com les seves característiques (títol, PPE, etc.). Prement la opció Editar s’obre l’Editor de Subtitulació corresponent que permet modificar-la.
 • En les carpetes canal real trobem les subtitulacions realitzades de programes en directe en el corresponent canal per poder-les reutilizar en les reemissions del programa.
 • El Servidor Fingertext s’encarrega de notificar als Transmissor els canvis, Play i Stop de les Subtitulacions.
 • Exportació de subtitulacions manualment i automàtica d’arxius SBT, SBM, EBU STL, SRT, QText, DVD, TTML, EBU-TT(D) i WebVTT.
 • Importació de subtitulacions manualment i automàtica d’arxius SBT, SBM, EBU-STL i EBU-TT(D).

 

Amb aquest mòdul s’afegeix al Servidor Fingertext les funcionalitats d’emmagatzemament, gestió i administració de les audiodescripcions.

Característiques principals:
transmisores2

 • Gestió de les Audiodescripcions mitjançant web (moure, copiar, eliminar i/o editar).
 • La persona pertanyent al grup d’usuaris amb drets d’aire pot posar en marxa (Play) o parar (Stop) Audiodescripcions en els Transmissors de Teletext.
 • Poden emmagatzemar-se les Audiodescripcions en carpetes de suport o compartides amb altres usuaris (Carpeta personal, carpeta compartida, plantilles…).
 • El frame central permet veure tots els Continguts de la carpeta seleccionada, pàgines o subtitulació i efectuar sobre ells les operacions de copiar, moure, esborrar, etc.
 • Al frame dret hi ha una previsualització de la Audiodescripció seleccionada, així com les seves característiques (títol, PPE, etc.). Prement la opció Editar s’obre l’Editor d’Audiodescripcions que permet modificar-la.
 • El sistema Servidor s’encarrega de notificar a l’Equip Transmissor dels canvis, Plays i Stop de les Audiodescripcions.
 • El sistema permet importar fitxers d’àudiodescripció NAR i BWAV i exportar a fitxers d’àudiodescripcion NAR.

Amb aquest mòdul s’afegeixen al Servidor Fingertext les funcionalitats d’emmagatzematge, gestió i administració de les audiodescripcions.

Característiques principals:

 • Entorn web de gestió dels arxius de Llengua de Signes (moure, copiar, eliminar i/o editar).
 • Els arxius de llengua de signes es poden emmagatzemar en carpetes de suport o compartir amb altres usuaris (carpeta personal, carpeta compartida, plantilles…).
 • El frame central permet llistar tots els continguts de la carpeta seleccionada i efectuar-hi operacions de copiar, moure, suprimir, etc.
 • En el frame dret hi ha una previsualització de la llengua de signes seleccionada amb les seves característiques (títol, ID, etc.).
 • El servidor s’encarrega de notificar les instruccions de canvis, Plays i Stops als equips transmissors.

 

Amb aquest mòdul s’afegeix al Servidor Fingertext les funcionalitats d’emmagatzemament, gestió i administració de les Guies Electròniques de Programació (EPG) i del Present and Following (P&F).

Característiques principals:transmisores2

 • Gestió mitjançant entorn web de les EPGs (moure, copiar, eliminar i/o editar) i P&F dels canals reals.
 • La persona pertanyent al grup d’usuaris amb drets d’aire pot publicar les EPGs i actualitzar P&F.
 • Les EPGs es poden emmagatzemar en carpetes de suport o compartides amb altres usuaris (Carpeta personal, carpeta compartida, plantilles…).
 • El frame central permet veure tots els Continguts de la carpeta seleccionada i efectuar sobre ells les operacions de copiar, moure, esborrar, etc.
 • Al frame dret hi ha una previsualització de la EPG seleccionada, així com les seves característiques (títol, ID, etc.).
 • El Servidor Fingertext s’encarrega d’actualitzar les EPGs i P&F en el HandData.

Mitjançant aquest mòdul en el Servidor Fingertext la emissora de televisió pot actualitzar continguts del Fingertext de forma automàtica mitjançant documents XML. Així es pot desenvolupar automatismes independents que generen documents XML a fi d’actualitzar de forma automàtica continguts del teletext i graelles de programació EPG que estan a l’aire.

Característiques principalsxml_module:

 • Importació XML: permet importar continguts a la base de dades Fingertext (els documents XML han d’ajustar-se al format DTD). Un “dimoni” en el servidor revisa constantment si hi ha nous arxius XML per a importar, en aquest cas fa una crida a la pàgina PHP que s’encarrega de descarregar els continguts de l’arxiu XML a la base de dades.
 • Exportació XML: es generen arxius XML en resposta a peticions realitzades al servidor utilitzant protocol HTTP (exemple: http://bds/exportaXML.php?addr=”tvc/gaceta5/playa”, on “tvc/gaceta5/playa” és la ruta de la pàgina a la base de dades Fingertext).

Aquest mòdul del Fingertext permet a l’emissora de TV gestionar  les aplicacions HbbTV de publicitat i votacions.

Característiques:

 • Gestió d’aplicacions tipus publicitat: permet la integració amb l’Automatització de la TV per decidir quins esdeveniments s’enviaran com a Stream Events.
 • Gestió d’aplicacions de votacions: permet la creació de votacions lligades a l’entorn de creativitats Aflow-gen per a que l’emissora de TV pugui modificar dinàmicament el contingut de la votació enviada a l’Aire. Aquestes votacions poden ésser enviades manualment en qualsevol moment per a ésser mostrades instantàniament a tots els televisors compatibles amb HbbTV.

Transmissió

El Multitransmissor prepara en temps real les pàgines de teletext, els subtítols, els segments d’audiodescripció, els fitxers o streams de llengua de signes  i/o els Stream Events d’un canal de TV.

teletext_inserterCaracterístiques principals:

 • Programari que corre sobre un sistema operatiu Windows que gestiona la interacció entre els Inseridors i la base de dades (si es disposa del Servidor Fingertext) per emetre pàgines de teletext, subtítols en diversos idiomes, audiodescripcions, llengua de signes i Stream Events.
 • Comandes relacionades amb el programa  (CUE, PLAY, STOP) rebudes des dels principals sistemes d’automatització (Harris, Peeble Beach o VSN Multicon) o automatitzacions amb protocol VDCP i events secundaris, des de l’entorn de gestió del Servidor Fingertext o des de la seva interfície pròpia.
 • Lectura del codi de temps: VITC o TC-ANC embedit en la senyal SDI, LTC o SOM (Start of Media).
 • Prepara i envia als inseridors tots els continguts de subtitulació, audiodescripció, llengua de signes i Stream Events associats al programa de forma  simultània. Pot subtitular en varis idiomes simultàniament.
 • Si es disposa del Servidor Fingertext es realitza una gestió asíncrona dels continguts mitjançant missatgeria IP (modificació/esborrat/inserció de continguts) amb lectura de la base de dades dels continguts implicats.
 • Emmagatzema pàgines de teletext, arxius de subtítols i audiodescripció al disc dur local tant si provenen de la base de dades Fingertext (si es disposa del Servidor Fingertext) o s’han afegit manualment.
 • Pot funcionar autònomament si hi ha algun problema amb la connexió a la base de dades Fingertext (si es disposa del Servidor Fingertext). En aquest cas els continguts es poden actualitzar simplement modificant els arxius emmagatzemats en l’Equip Transmissor fins que la connexió amb el servidor es restableixi.
 • Rep subtítols de directes per ser enviats al corresponent inseridor quan està autoritzat per l’automatització, des de el interface o des de l’entorn de gestió del Servidor Fingertext.
 • Possibilitat de desar en un fitxer SBT o STL amb els subtítols rebuts de les subtitulacions de directes per ser utilitzats en les Reemissions. Els subtítols es desen amb el codi de temps horari i es pugen a la base de dades Fingertext (si es disposa del Servidor Fingertext).
virtual_inserterEl Transmissor Virtual és un software que ens permet testejar les subtitulacións (tant diferida com en directe) i/o l’audiodescripció sobre una finestra de vídeo en lloc de fer-ho sobre el telext o la senyal d’àudio a l’aire.

Característiques:

 • És tracta del mateix software Transmissor (amb entrada de LTC) però que en lloc d’enviar les dades a l’Inseridor de Teletext o la pista de àudio sobre la senyal de TV, aquests són previsualitzats o reproduits sobre un vídeo d’una finestra Windows.
 • Es pot connectar a la base de dades quedant integrat dins del Sistema Fingertext per fer Plays/Stop como si es tratés d’un Transmissor.
 • Només s’ha de configurar un Transmisor més.
open_caption_subAnglatècnic disposa d’equips complets de subtitulació per a totes les necessitats. Si necessita subtitular la seva programació de televisió, els nostres equips li facilitaran la feina.

Característiques principals:

 • Té les mateixes característiques que l’Editor de Directes.
 • Inserció instantània dels subtítols quan l’operador ho vol.
 • Preparació dels subtítols següents a la targeta d’edició de vídeo per tal que no hi aparegui cap efecte cortina entre les escenes.
 • Opcions per controlar les targetes de vídeo d’entrada i de sortida.
 • Opció d’inserir subtítols que no s’han preparat prèviament.
web_textEs tracta d’un visualitzador d’un Transmissor de teletext, però en lloc d’enviar-se per senyal de televisió, es visualitza mitjançant una pàgina web.

Característiques principals:

 • Està integrat dins del sistema Fingertext. Des de l’Entorn de Gestió es veu com un Canal Real més. Les Pàgines de Teletext o Enllaços a Pàgines de Teletext que estiguin en aquest Canal Real són les que surten publicades a Internet.
 • Es visualitza a la pàgina web la imatge de la Pàgina de Teletext igual com es veu amb un receptor de televisió amb teletext.
 • Prement sobre els números de 3 dígits a sobre de la imatge es recarrega la pàgina web amb la Pàgina de Teletext corresponent al número premut.
 • 4 botons de colors equivalents als Fasttext (o pàgines encadenades) i un botó blanc per a l’índex (pàgina 100). Prement un d’aquests es recarrega la web amb la Pàgina de Teletext indicada en el Fasttext corresponent.
 • Formulari per a introduir el número de pàgina de teletext a mostrar. Es recarrega la web amb la Pàgina de Teletext sol·licitada.
 • Botons per a mostrar següent/anterior subpàgina i següent/anterior pàgina.

Codificació / Inserció / Publicació

El HandData OnAir Lite permet inserir en un Transport Stream serveis interactius de la TDT tals com EPG, Present&Following, aplicacions HbbTV, aplicacions MHP, Subtítols DVB, Teletext i altres amb la corresponent senyalització.

El sistema està dissenyat per a integrar-se amb els sistemes d’emissió digital existents, oferint un entorn multi-usuari per a la actualització de continguts, assegurant la integritat de les dades i oferint mecanismes de recuperació i redundància.

captura_hbbtvCaracterístiques principals:

L’equip HandData OnAir permet generar i/o inserir els següents tipus de dades:

 • EPG (Electronic Programme Guide): Generació de les taules EIT scheduled.
 • “Present and Following”: Generació de les taules EIT present&following.
 • Aplicacions HbbTV:
  • Generació i transmissió d’aplicacions interactives HbbTV en broadcast mitjançant Object Carousel.
  • Senyalització en broadcast d’aplicacions interactives HbbTV accessibles per canal IP.
 • Aplicacions MHP: Generació i transmissió d’aplicacions interactives MHP.
 • Subtitulació DVB (d’acord amb la normativa europea ETSI EN 300 743):
  • Generació de taules DVB PSI (DVB-SI) associades als streams de subtítols.
  • Generació de subtítols gràfics DVB empaquetats en paquets PES i enviats sobre Transport Stream.
  • Sincronització dels subtítols amb els vídeos d’un Transport Stream.
  • Permet tantes components de subtitulació amb els seus corresponents PIDs com streams disponibles en HandData (possibilitat de subtitular en varis idiomes i varis canals simultàniament).
 • Teletext: genera les components de teletext i la seva senyalització associada a la PMT. Permet tants teletexts diferents, cada un amb els seus corresponents PID, com streams disponibles en HandData.
 • Notificació d’events i seccions privades: generació de Stream Events.
 • Informació de servei: generació de les taules MPEG2 Program Specific Information (PSI), DVB Service Information (DVB-SI) i la Application Information Table (AIT) per a aplicacions MHP i HbbTV.

HandData OnAir permet actualitzar les seves emissions de dades per part de múltiples clients externs mitjançant protocols específics (compatible amb Fingertext) per a:

 • Informació d’event actual i posterior: EIT present&following.
 • Informació de graella de programació: EIT scheduled.
 • Objectes (arxius) dels Object Carousel.
 • Subtítols DVB.
 • Teletext.
 • Seccions Privades i notificació d’events (Stream Events).

MÓDULS

HandData OnAir es composa dels següents elements:

 • System Manager: interficie de gestió del sistema.
 • DataCast Server: nucli del sistema que permet codificar els diferents continguts i generar un Transport Stream de sortida en interficie IP, o en interficie DVB-ASI mitjançant una targeta específica.
 • System Management Server: servidor de gestió del sistema, que permet la connexió de múltiples clients d’actualització de continguts. Incorpora suport de base de dades sobre el qual s’han implementat els mecanismes d’integritat del sistema.
 • Codificador Teletext: codifica el teletext rebut directament en les components de teletext del Transport Stream amb la corresponent senyalització.
 • Codificador Subtitulació DVB: rep els subtítols de text a través d’un protocol IP, els converteix en un paquet PES, i envía el resultat a un codificador específic de tecnología HandData que el paquetitza en Transport Stream.
 • PCRmonitor: recupera les marques de sincronisme (PCR) dels vídeos DVB i recalcula el temps de presentació dels subtítols DVB per a la seva sincronització amb els vídeos.
 • Interfície de EPG: element que possibilita l’actualització de les taules d’Informació de Servei de la programació (EITs) i el transforma al format especificat per DVB per a la seva inserció en la trama de Transport Stream de HandData.
 • Inserció DSMCC Stream Events: rep les dades a enviar a través de protocol IP, les converteix a missatges DSM-CC stream events “do-it-now” i finalment paquetitza el resultat en Transport Stream.
 • Inserció DSMCC Object Carousel per aplicacions HbbTV: permit l’encapsulació d’una aplicació HbbTV sobre DSMCC Object Carousel per la seva inserció a la trama de Transport Stream del HandData.
 • Monitor central: centralitza la micorizació de tots els mòduls instal·lats en el HandData, visualitzant els paràmetres i l’estat dels mòduls.

La següent aplicació també pot ser adquirida:

 • Software Integrador Programable: aplicació de interconnexió de HandData amb la plataforma d’emissió del client a través de protocols de xarxa i connexions a bases de dades, configurable mitjançant scripts XML, per a les tasques de publicació de la guía electrónica de programació de forma automatitzada. La opció d’adaptar aquest software segons els requeriments del client està subjecte a les particularitats de cada cas i requerirà la definició d’una oferta específica o la possibilitat de que el client simplement adquireixi el Software Integrador Programable i sigui ell qui el configuri per adaptar-lo a les seves necessitats.
 • Software Importador Ficheros EPG: aplicació que realtiza l’inportació automàtica de fitxers EPG en format XML.

REQUISITS

Els requisits tecnológics d’instal·lació del sistema són els següents:

 • Interficie d’entrada:
  • Ethernet 100 Base TX o superior
  • Si no s’utilitza TS-IP és necessària una DVB-ASI amb connector BNC per a la recuperació de sincronització d’un múltiplex
 • Interficie de sortida:
  • Ethernet o DVB ASI amb connector BNC si no s’utilitza TS-IP.
  • Format 188 bytes DVB Transport Stream adequat per alimentar equips MPEG2/DVB
 • Interficie d’usuari:
  • Interficie gràfica tipus Windows amb resolució mínima recomenada 1024×768
 • Bases de dades:
  • MySQL 4.0.26 per a servidor HandData
  • ODBC Mysql 3.51.22 o superior per a cliente System Manager de HandData

ASPECTES D’INTEGRACIÓ

Per a la posada en funcionament a les instal·lacions del client, s’aprofita la capacitat d’integració de la tecnología HandData amb equips i sistemes d’emissió que el client pugui tenir.

Els aspectes d’integració a tenir en compte són:

 • Integració amb equip multiplexor de capçalera.
  • El multiplexor ha de poder senyalitzar la Informació de Servei en mode ISO 13818 + NIT en PAT o bé ha de poder remultiplexar les taules DVB-SI.
  • El multiplexor ha de poder remultiplexar components d’un servei d’entrada en un o varis serveis de sortida, incloent la seva senyalització.
 • El sistema HandData disposa dels següents protocols de dades per la integració amb els sistemes d’emissió del client:
  • Integració per a actualitzar events actual i següent (EIT present&following) i per a actualitzar la graella de programació (EIT schedule). Compatible amb Servidor Fingertext.
  • Integració amb sistema d’actualització de dades per actualitzar els continguts de les aplicacions sobre Object Carousel (HbbTV o MHP). En el cas de HbbTV es pot configurar directament des de la interficie del HandData la ruta de les aplicacions HbbTV que es descarreguen per IP.
  • Integració amb els sistemes de subtitulació. Compatible amb Multitransmissor Fingertext mitjançant protocol IP.
  • Integració amb sistema de Teletext Fingertext. S’instal·len els Transmissors de Teletext Fingertext (módul opcional) en el mateix HandData.
  • Integració de protocols i mecanismes per a la inserció de dades i Stream Events en un stream de Private Sections. Compatible amb Serviodor Fingertext.
Depenent de les necessitats de la emissora s’utilitzen diferents Inseridors SDI:

cavidInseridors SDI:

 • CAVID: per inserir Teletext i Subtitulació per Teletext en una senyal SD-SDI. Introdueix el teletext a les línies VBI seleccionades dins de la senyal de TV i acompleix amb totes les normes de Teletext nivell 1,5 d’acord amb la normativa ETS 300 706 – Enhanced Teletext specification.
 • Microvideo: per a inserir Closed Caption a la senyal SD-SDI o HD-SDI, subtitulació Teletext a la senyal SD-SDI o subtitulació OP47 a la senyal HD-SDI.
 • VT3: per inserir subtitulació Teletext a la senyal SD-SDI o subtitulació OP47 a la senyal HD-SDI.
 • DoCaption: per inserir subtitulació Teletext a la senyal SD-SDI o subtitulació OP47 a la senyal HD-SDI.

L’aplicació HbbTV Llengua de Signes permet als televisors connectats amb la tecnologia HbbTV mostrar el servei Llengua de Signes ofert per l’emissora de televisió dels programes que està emetent.

 • L’aplicació HbbTV s’instal·la en un servidor web a Internet i té un disseny acord amb la imatge corporativa de l’emissora de televisió. S’executa en televisors equipats amb HbbTV i, si hi ha diversos layouts disponibles, es pot seleccionar el que es vol utilitzar. En temps real, demana el vídeo MPEG-DASH en directe al servidor WOWZA (arxius .mpd configurats amb 10 segments de vídeo de 2 segons cada un).
 • Mostra el vídeo generat des de l’Equip Emisor Llengua de Signes amb el layout seleccionat quan es troba On Air i distribuït pel servidor WOWZA (o qualsevol servidor d’streaming compatible amb MPEG-DASH perfil live). Visualitza el mateix programa que l’emissora està emetent. Per al teleespectador, la llengua de signes està totalment sincronitzada amb el vídeo del programa que s’està emetent perquè la composició es realitza en origen, encara que tot el procés té un retard d’uns 12 segons com a conseqüència dels retards que hi ha a cada una de les fases (el streaming requereix de buffers en cada fase): sintonització, mescla, transcodificació, streaming, player televisió.
 • Només mostra el servei quan es notifica que el programa lineal disposa d’aquest servei i disposa de controls de seguretat per tallar el servei de streaming una vegada finalitzat el programa amb llengua de signes. En aquest cas, també mostra un missatge de servei finalitzat i/o comuta automàticament a Broadcast.
 • Requisits:
  • Televisors equipats amb HbbTV 1.5 o superior amb suport MPEG-DASH Live.
  • L’emissora de televisió ha de senyalitzar la URL de l’aplicació a la seva senyal.